Eläinavusteinen työskentely

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Hevosavusteinen nepsyvalmennus